قیمت هیوندای i30 و مشخصات فنی

2012

هیوندای i30,2012

قیمت مدل های مختلف هیوندای i30

2011

هیوندای i30,2011

قیمت مدل های مختلف هیوندای i30

2010

هیوندای i30,2010

قیمت مدل های مختلف هیوندای i30

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,400,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,300,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,000,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,000,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,200,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,400,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,400,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,400,000
بیشتر ...
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,300,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,000,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,400,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,400,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 64,900,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 66,400,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ مشکی 28000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,200,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,300,000