قیمت هیوندای جنسیس و مشخصات فنی

2013

هیوندای جنسیس,2013

ز زمانی که شرکت هیوندای در سال 2009 خودروی جنسیس را تولید نمود، این خودرو با سیستم دیفرانسیل عقب،...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای جنسیس در سال 2013

2012

هیوندای جنسیس,2012

ز زمانی که شرکت هیوندای در سال 2009 خودروی جنسیس را تولید نمود، این خودرو با سیستم دیفرانسیل عقب،...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای جنسیس در سال 2012

2011

هیوندای جنسیس,2011

در سال 2009 و زمانی که شرکت هیوندای، خودروی جنسیس را تولید کرد، با سیستم دیفرانسیل عقب، موتور قدرتمن...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای جنسیس در سال 2011

2010

هیوندای جنسیس,2010

در سال 2009 و زمانی که شرکت هیوندای، خودروی جنسیس را تولید کرد، با سیستم دیفرانسیل عقب، موتور قدرتمن...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای جنسیس در سال 2010

2009

هیوندای جنسیس,2009

در سال 2009 و زمانی که شرکت هیوندای، خودروی جنسیس را تولید کرد، با سیستم دیفرانسیل عقب، موتور قدرتمن...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای جنسیس در سال 2009

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , جنسیس, 2013

قیمت جنسیس مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 391,500,000
 هیوندای , جنسیس, 2013

قیمت جنسیس مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 405,000,000
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 5 188,800,000
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 197,800,000
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 209,500,000
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 211,100,000
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 215,900,000
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 222,600,000
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 229,500,000
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,400,000
بیشتر ...
 هیوندای , جنسیس, 2013

قیمت جنسیس مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 405,000,000
 هیوندای , جنسیس, 2012

قیمت جنسیس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,900,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 274,700,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 263,800,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 269,900,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 284,600,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ بژ 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 279,900,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 284,600,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ خاکستری 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 282,200,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 282,500,000