قیمت هیوندای سنتنیال و مشخصات فنی

2013

هیوندای سنتنیال,2013

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...

2012

هیوندای سنتنیال,2012

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...

2011

هیوندای سنتنیال,2011

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...