قیمت هیوندای اکسنت و مشخصات فنی

2014

هیوندای اکسنت,2014

هیوندا اکسنت ظاهری شبیه به سدان  قیمت از 148800000 تا 156200000

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,300,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,300,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,300,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 179,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,700,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 177,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,700,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 66000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 152,500,000
بیشتر ...
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 66000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 1 سالم 145,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 66000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 152,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 66000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 1 سالم 145,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 66000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 152,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 66000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 148,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 66000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 152,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 66000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 148,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2015

قیمت اکسنت مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000