قیمت هیوندای اکسنت و مشخصات فنی

2014

هیوندای اکسنت,2014

هیوندا اکسنت ظاهری شبیه به سدان  قیمت از 122200000 تا 127600000

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,300,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,400,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 163,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 166,900,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 166,900,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,200,000
بیشتر ...
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,100,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,900,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,200,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,100,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,600,000