قیمت هیوندای اکسنت و مشخصات فنی

2017

هیوندای اکسنت,2017

هیوندا اکسنت ظاهری شبیه به سدان  قیمت از 240000000 تا 310000000

قیمت تیپ های مختلف هیوندای اکسنت در سال 2017

2016

هیوندای اکسنت,2016

قیمت تیپ های مختلف هیوندای اکسنت در سال 2016

2015

هیوندای اکسنت,2015

قیمت تیپ های مختلف هیوندای اکسنت در سال 2015

2014

هیوندای اکسنت,2014

قیمت تیپ های مختلف هیوندای اکسنت در سال 2014