قیمت چانگان CS35 و مشخصات فنی

2015

چانگان CS35,2015

سال‌های اخیر با هجوم گسترده خودروهای چینی به بازار ایران مصادف ...

قیمت تیپ های مختلف چانگان CS35 در سال 2015