قیمت بی ام و Z4 و مشخصات فنی

2015

بی ام و Z4,2015

خودروی دیفرانسیل عقب بی ام دبلیو مدل Z4، یک خودروی کروک دو نفره است که سقف آن باز و بسته می شود. ای...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و Z4 در سال 2015

2014

بی ام و Z4,2014

خودروی دیفرانسیل عقب بی ام دبلیو مدل Z4، یک خودروی کروک دو نفره است که سقف آن باز و بسته می شود. ای...

2013

بی ام و Z4,2013

خودروی دیفرانسیل عقب بی ام دبلیو مدل Z4، یک خودروی کروک دو نفره است که سقف آن باز و بسته می شود. ای...

2012

بی ام و Z4,2012

خودروی دیفرانسیل عقب بی ام دبلیو مدل Z4، یک خودروی کروک دو نفره است که سقف آن باز و بسته می شود. ای...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و Z4 در سال 2012

2011

بی ام و Z4,2011

خودروی دیفرانسیل عقب بی ام دبلیو مدل Z4، یک خودروی کروک دو نفره است که سقف آن باز و بسته می شود. ای...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و Z4 در سال 2011

2010

بی ام و Z4,2010

خودروی دیفرانسیل عقب بی ام دبلیو مدل Z4، یک خودروی کروک دو نفره است که سقف آن باز و بسته می شود. ای...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و Z4 در سال 2010

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , Z4, 2011

قیمت Z4 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 بی ام و , Z4, 2011

قیمت Z4 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 بی ام و , Z4, 2015

قیمت Z4 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 بی ام و , Z4, 2014

قیمت Z4 مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 272,300,000
 بی ام و , Z4, 2014

قیمت Z4 مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 272,900,000
 بی ام و , Z4, 2014

قیمت Z4 مدل 2014

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,400,000
 بی ام و , Z4, 2014

قیمت Z4 مدل 2014

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 272,700,000
 بی ام و , Z4, 2014

قیمت Z4 مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 272,300,000
 بی ام و , Z4, 2014

قیمت Z4 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 275,000,000
 بی ام و , Z4, 2014

قیمت Z4 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 275,000,000
بیشتر ...
 بی ام و , Z4, 2013

قیمت Z4 مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 232,600,000
 بی ام و , Z4, 2013

قیمت Z4 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,000,000
 بی ام و , Z4, 2012

قیمت Z4 مدل 2012

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 332,000,000
 بی ام و , Z4, 2012

قیمت Z4 مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 336,600,000
 بی ام و , Z4, 2012

قیمت Z4 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 بی ام و , Z4, 2014

قیمت Z4 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 275,000,000
 بی ام و , Z4, 2014

قیمت Z4 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 272,000,000
 بی ام و , Z4, 2012

قیمت Z4 مدل 2012

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 332,000,000
 بی ام و , Z4, 2012

قیمت Z4 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 بی ام و , Z4, 2012

قیمت Z4 مدل 2012

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 332,000,000