قیمت بی ام و X6 و مشخصات فنی

2013

بی ام و X6,2013

خودرو...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2013

2012

بی ام و X6,2012

بی ام و X6 برای ظاهر کلاسیک خود به ­طور عجیب اما به ­حق در بین خریدار...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2012

2011

بی ام و X6,2011

بی ام و X6 برای ظاهر کلاسیک خود به ­طور عجیب اما به ­حق در بین خریدار...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2011

2010

بی ام و X6,2010

بی ام و X6 برای ظاهر کلاسیک خود به ­طور عجیب اما به ­حق در بین خریدار...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2010