قیمت بی ام و X6 و مشخصات فنی

2013

بی ام و X6,2013

خودرو...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2013

2012

بی ام و X6,2012

بی ام و X6 برای ظاهر کلاسیک خود به ­طور عجیب اما به ­حق در بین خریدار...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2012

2011

بی ام و X6,2011

بی ام و X6 برای ظاهر کلاسیک خود به ­طور عجیب اما به ­حق در بین خریدار...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2011

2010

بی ام و X6,2010

بی ام و X6 برای ظاهر کلاسیک خود به ­طور عجیب اما به ­حق در بین خریدار...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,300,000,000
 بی ام و , X6, 2010

قیمت X6 مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 910,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,450,000,000
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,250,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ بژ 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,503,200,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ بژ 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 1,469,500,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ بژ 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 1,436,600,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ بژ 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 1,469,500,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ بژ 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,503,200,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ بژ 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 1,469,500,000
بیشتر ...
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,250,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ بژ 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,503,200,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ بژ 37000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,554,100,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ مشکی 37000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,555,900,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,427,500,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,450,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,450,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,450,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,450,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,450,000,000