قیمت بی ام و X5 و مشخصات فنی

2013

بی ام و X5,2013

بی ام و X5

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X5 در سال 2013

2012

بی ام و X5,2012

بی ام و X5

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X5 در سال 2012