قیمت بی ام و X4 و مشخصات فنی

2017

بی ام و X4,2017

در این مقاله می­خواهیم شما را با بی ام و X4

2016

بی ام و X4,2016

خودروی BMW X4 2015 همانند خودوری X6 یک کراس اوور بزرگ با ظاهری شبیه کوپه و وزن و جثه‌ای مشابه ب...

2015

بی ام و X4,2015

خودروی BMW X4 2015 همانند خودوری X6 یک کراس اوور بزرگ با ظاهری شبیه کوپه و وزن و جثه‌ای مشابه ب...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,102,000,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,180,900,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,395,100,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,405,100,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,395,100,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,298,900,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ نقره ای 14000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,991,300,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ مشکی 14000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,975,200,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 14000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,006,300,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,850,000,000
بیشتر ...
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ خاکستری 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,834,300,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,819,300,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,836,100,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,821,300,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,850,000,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,850,000,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,338,300,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,298,900,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,180,900,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,102,000,000