قیمت بی ام و X4 و مشخصات فنی

2016

بی ام و X4,2016

خودروی BMW X4 2015 همانند خودوری X6 یک کراس اوور بزرگ با ظاهری شبیه کوپه و وزن و جثه‌ای مشابه ب...

2015

بی ام و X4,2015

خودروی BMW X4 2015 همانند خودوری X6 یک کراس اوور بزرگ با ظاهری شبیه کوپه و وزن و جثه‌ای مشابه ب...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 670,000,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 670,000,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 645,200,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 558,300,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 719,600,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 409,400,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 406,000,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 398,500,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 402,600,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 403,100,000
بیشتر ...
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 402,600,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 403,100,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 409,400,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 452,900,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 409,400,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 476,700,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 645,200,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 645,200,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 645,200,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 452,900,000