قیمت هاوال H2 و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن هاوال H2 در سال 1397