قیمت آئودی Q5 و مشخصات فنی

2016

آئودی Q5,2016

چه زمانی میتوان گفت که یک خودرو واقعا کهنه و قدیمی است؟ پاسخ به این سوال واقعا دشوار است،ولی ما مطمئ...

قیمت تیپ های مختلف آئودی Q5 در سال 2016