خرید و فروش تیبا - همراه مکانیک

نمایشگاه خودروهای کارشناسی شده

  خودرو

فقط نمایش خودروهای قیمت ویژه
محدوده قیمت

از: تا میلیون تومان

محدوده کیلومتر

هزار کیلومتر

  • همه ی شهرها
  • سازنده خودرو
  • همه اشکال بدنه
  • گیربکس
محدوده سال تولید

سایپا تیبا SX{0}
سایپا تیبا SX1394
129,154 کیلومتر کارکرد
58,000,000 تومان
سایپا تیبا SX{0}
سایپا تیبا SX1393
143,637 کیلومتر کارکرد
56,500,000 تومان
سایپا تیبا SX{0}
سایپا تیبا SX1397
19,195 کیلومتر کارکرد
67,000,000 تومان
سایپا تیبا SX{0}
سایپا تیبا SX1398
8,136 کیلومتر کارکرد
71,000,000 تومان
سایپا تیبا SX{0}
سایپا تیبا SX1394
58,903 کیلومتر کارکرد
59,000,000 تومان
فروشنده خودرو هستید؟
بدون دردسر پاسخگویی به تلفن، خودروی خود را به بهترین قیمت بفروشید
به بهترین قیمت میفروشم
سایپا تیبا دوگانه سوز{0}
سایپا تیبا دوگانه سوز1395
78,882 کیلومتر کارکرد
69,000,000 تومان
سایپا تیبا SX{0}
سایپا تیبا SX1392
95,626 کیلومتر کارکرد
56,500,000 تومان
سایپا تیبا EX{0}
سایپا تیبا EX1395
75,754 کیلومتر کارکرد
58,500,000 تومان
سایپا تیبا SX{0}
سایپا تیبا SX1396
20,624 کیلومتر کارکرد
64,500,000 تومان
بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...