فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
فولکس بیتل 2012

فولکس

بیتل نیمه فول

2012 550000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
300000 تومان نا موجود
فولکس ترانسپورتر 2008

فولکس

ترانسپورتر دنده ای

2008 370000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
300000 تومان نا موجود
فولکس ترانسپورتر 2006

فولکس

ترانسپورتر دنده ای

2006 330000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
300000 تومان نا موجود
فولکس گل 1389

فولکس

گل دنده ای

1389 65000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان نا موجود
فولکس گل 1388

فولکس

گل دنده ای

1388 61000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان نا موجود
فولکس گل 1387

فولکس

گل دنده ای

1387 57000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان نا موجود
فولکس گل 1386

فولکس

گل دنده ای

1386 53000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان نا موجود
فولکس گل 1385

فولکس

گل دنده ای

1385 48000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان نا موجود
فولکس گل 1384

فولکس

گل دنده ای

1384 45000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...