فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • ون
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
سانگ یانگ کوراندو بن رو 1385

سانگ یانگ

کوراندو بن رو دنده ای 2300

1385 290000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1385

سانگ یانگ

موسو اتوماتیک 3200

1385 280000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1384

سانگ یانگ

موسو اتوماتیک 3200

1384 265000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1383

سانگ یانگ

موسو اتوماتیک 3200

1383 250000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1386

سانگ یانگ

موسو دنده‌ای 2300

1386 245000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1382

سانگ یانگ

موسو اتوماتیک 3200

1382 240000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1385

سانگ یانگ

موسو دنده‌ای 2300

1385 235000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1384

سانگ یانگ

موسو دنده ای 3200

1384 235000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1384

سانگ یانگ

موسو دنده‌ای 2300

1384 225000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1383

سانگ یانگ

موسو دنده ای 3200

1383 225000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...