فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
سایپا سراتو سایپا 1398

سایپا

سراتو سایپا 2000 اتوماتیک (آپشنال)

1398 395000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سایپا سراتو سایپا 1397

سایپا

سراتو سایپا 2000 اتوماتیک (آپشنال)

1397 355000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سایپا سراتو سایپا 1396

سایپا

سراتو سایپا 2000 اتوماتیک (آپشنال)

1396 340000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سایپا سراتو سایپا 1397

سایپا

سراتو سایپا 2000 اتوماتیک

1397 335000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سایپا سراتو سایپا 1396

سایپا

سراتو سایپا 2000 اتوماتیک

1396 325000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سایپا سراتو سایپا 1395

سایپا

سراتو سایپا 2000 اتوماتیک

1395 305000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سایپا سراتو سایپا 1397

سایپا

سراتو سایپا 1600دنده ای(آپشنال)

1397 300000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سایپا سراتو سایپا 1394

سایپا

سراتو سایپا 2000 اتوماتیک

1394 285000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سایپا سراتو سایپا 1396

سایپا

سراتو سایپا 1600دنده ای(آپشنال)

1396 280000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سایپا سراتو سایپا 1393

سایپا

سراتو سایپا 2000 اتوماتیک

1393 275000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...