فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • ون
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
پروتون ایمپیان 2008

پروتون

ایمپیان اتوماتیک

2008 155000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
پروتون ایمپیان 2008

پروتون

ایمپیان دنده‌ ای

2008 150000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
پروتون جن تو 2009

پروتون

جن تو اتوماتیک

2009 145000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
پروتون ایمپیان 2007

پروتون

ایمپیان اتوماتیک

2007 140000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
پروتون جن تو 2008

پروتون

جن تو اتوماتیک

2008 140000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
پروتون جن تو 2007

پروتون

جن تو اتوماتیک

2007 135000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
پروتون جن تو 2009

پروتون

جن تو دنده‌ ای

2009 125000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
پروتون جن تو 2008

پروتون

جن تو دنده‌ ای

2008 120000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
پروتون جن تو 2007

پروتون

جن تو دنده‌ ای

2007 115000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
پروتون جن تو 2006

پروتون

جن تو دنده‌ ای

2006 110000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...