فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
نیسان پاترول دو درب 1372

نیسان

پاترول دو درب دنده ای

1372 60000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
150000 تومان نا موجود
نیسان پاترول چهار درب 1372

نیسان

پاترول چهار درب دنده ای

1372 58000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
150000 تومان نا موجود
نیسان پاترول دو درب 1371

نیسان

پاترول دو درب دنده ای

1371 58000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
150000 تومان نا موجود
نیسان پاترول چهار درب 1371

نیسان

پاترول چهار درب دنده ای

1371 56000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
150000 تومان نا موجود
نیسان پاترول دو درب 1370

نیسان

پاترول دو درب دنده ای

1370 55000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
150000 تومان نا موجود
نیسان پاترول چهار درب 1370

نیسان

پاترول چهار درب دنده ای

1370 47000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
150000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...