فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • ون
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
بنز CLK کوپه 2005

بنز

CLK کوپه 200

2005 700000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
4500000 تومان نا موجود
بنز E 2005

بنز

E فول 350

2005 700000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
4500000 تومان موجود
بنز E 2005

بنز

E اتوماتیک 240

2005 700000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود
بنز E 2005

بنز

E 200

2005 700000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
4500000 تومان موجود
بنز C 2006

بنز

C 350

2006 630000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود
بنز C 2007

بنز

C 200

2007 600000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود
بنز E 2003

بنز

E اتوماتیک 240

2003 600000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود
بنز B 2008

بنز

B 200

2008 560000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان نا موجود
بنز B 2007

بنز

B 200

2007 510000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان نا موجود
بنز C 2007

بنز

C 230

2007 500000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...