فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
لیفان لیفان 820 1397

لیفان

لیفان 820 اتوماتیک

1397 290000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
لیفان لیفان 820 1396

لیفان

لیفان 820 اتوماتیک

1396 258000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
لیفان لیفان 820 1395

لیفان

لیفان 820 اتوماتیک

1395 240000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
لیفان لیفان X60 1397

لیفان

لیفان X60 اتوماتیک

1397 183000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
لیفان لیفان X60 1396

لیفان

لیفان X60 اتوماتیک

1396 170000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
لیفان لیفان X60 1395

لیفان

لیفان X60 اتوماتیک

1395 159000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
لیفان لیفان X50 1397

لیفان

لیفان X50 اتوماتیک

1397 150000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
لیفان لیفان X60 1396

لیفان

لیفان X60 دنده‌ ای

1396 141000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
لیفان لیفان X50 1396

لیفان

لیفان X50 اتوماتیک

1396 140000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
لیفان لیفان X60 1395

لیفان

لیفان X60 دنده‌ ای

1395 136000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...