فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

 • همه
 • سدان
 • شاسی بلند
 • هاچبک
 • وانت
 • ون
 • کروک
 • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
جک S5 1399

جک

S5 اتوماتیک

1399 670000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود
جک S5 1398

جک

S5 اتوماتیک

1398 640000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود
جک S5 1397

جک

S5 اتوماتیک

1397 615000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود
جک S5 1396

جک

S5 اتوماتیک

1396 575000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود
جک S5 1395

جک

S5 اتوماتیک

1395 530000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
3500000 تومان موجود
جک S5 1397

جک

S5 دنده ای

1397 505000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان موجود
جک S3 1399

جک

S3 اتوماتیک

1399 500000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان موجود
جک S5 1396

جک

S5 دنده ای

1396 480000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان موجود
جک S3 1398

جک

S3 اتوماتیک

1398 460000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان موجود
جک S5 1395

جک

S5 دنده ای

1395 455000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...