فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
هیوندای i20 2011

هیوندای

i20 فول شرکتی

2011 200000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
هیوندای آوانته 1389

هیوندای

آوانته اتوماتیک

1389 195000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
هیوندای کوپه 2007

هیوندای

کوپه اتوماتیک فول

2007 195000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
هیوندای کوپه 2008

هیوندای

کوپه دنده‌ ای

2008 187000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
هیوندای آوانته 1388

هیوندای

آوانته اتوماتیک

1388 185000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
هیوندای آوانته 1391

هیوندای

آوانته دنده ای

1391 180000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
هیوندای آوانته 1387

هیوندای

آوانته اتوماتیک

1387 175000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
هیوندای آوانته 1390

هیوندای

آوانته دنده ای

1390 175000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
هیوندای آوانته 1389

هیوندای

آوانته دنده ای

1389 170000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
هیوندای آوانته 1386

هیوندای

آوانته اتوماتیک

1386 165000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...