فیلترها:

  با پولم چه ماشینی بخرم؟

  از: میلیون تومان تا میلیون تومان

  شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • کوپه
  • وانت
  • هاچبک
  • شاسی بلند
  جستجوهای رایج:
  نتایج جستجو:
  عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
  عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
  سیتروئن زانتیا 1385سیتروئن

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  خوب
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1384سیتروئن

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1383سیتروئن

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1384سیتروئن

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  خوب
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1382سیتروئن

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1383سیتروئن

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  خوب
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1381سیتروئن

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1382سیتروئن

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  خوب
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1380سیتروئن

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1381سیتروئن

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  خوب
  150000 تومانموجود

  کارشناسی خودرو

  کارشناسی تخصصی خودرو در محل
  بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

  بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...