فیلترها:

  با پولم چه ماشینی بخرم؟

  از: میلیون تومان تا میلیون تومان

  شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • کوپه
  • وانت
  • هاچبک
  • شاسی بلند
  جستجوهای رایج:
  نتایج جستجو:
  عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
  عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
  سیتروئن زانتیا 1385

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  ۰ بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1385

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  ۰ خوب
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1384

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  ۰ بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1384

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  ۰ خوب
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1383

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  ۰ بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1383

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  ۰ خوب
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1382

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  ۰ بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1381

  زانتیا SX۲۰۰۰

  ۱۳۸۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰۱۰.۳
  ۱۲.۹
  ۰ بد
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1382

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  ۰ خوب
  150000 تومانموجود
  سیتروئن زانتیا 1381

  زانتیا 1800

  ۱۳۸۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱.۹
  ۱۲.۲
  ۰ خوب
  150000 تومانموجود

  کارشناسی خودرو

  کارشناسی تخصصی خودرو در محل
  بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

  بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...