فیلترها:

  با پولم چه ماشینی بخرم؟

  از: میلیون تومان تا میلیون تومان

  شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • کوپه
  • وانت
  • هاچبک
  • شاسی بلند
   جستجوهای رایج:
   نتایج جستجو:
   عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
   عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
   نیسان پاترول دو درب 1378

   پاترول دو درب -

   ۱۳۷۸۵۰,۴۰۰,۰۰۰-
   ۱۲.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود
   نیسان پاترول دو درب 1377

   پاترول دو درب -

   ۱۳۷۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰-
   ۱۲.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود
   نیسان پاترول چهار درب 1381

   پاترول چهار درب -

   ۱۳۸۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰۱۷.۱
   ۱۷.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود
   نیسان پاترول چهار درب 1380

   پاترول چهار درب -

   ۱۳۸۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰۱۷.۱
   ۱۷.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود
   نیسان پاترول چهار درب 1379

   پاترول چهار درب -

   ۱۳۷۹۴۰,۲۰۰,۰۰۰۱۷.۱
   ۱۷.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود
   نیسان پاترول دو درب 1376

   پاترول دو درب -

   ۱۳۷۶۳۹,۵۰۰,۰۰۰-
   ۱۲.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود
   نیسان پاترول دو درب 1375

   پاترول دو درب -

   ۱۳۷۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰-
   ۱۲.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود
   نیسان پاترول چهار درب 1376

   پاترول چهار درب -

   ۱۳۷۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰۱۷.۱
   ۱۷.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود
   نیسان پاترول چهار درب 1378

   پاترول چهار درب -

   ۱۳۷۸۳۶,۷۰۰,۰۰۰۱۷.۱
   ۱۷.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود
   نیسان پاترول چهار درب 1377

   پاترول چهار درب -

   ۱۳۷۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷.۱
   ۱۷.۰
   ۰ بد
   110000 تومانناموجود

   کارشناسی خودرو

   کارشناسی تخصصی خودرو در محل
   بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

   بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...