فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
سانگ یانگ موسو 1384

سانگ یانگ

موسو اتوماتیک 3200

1384 200000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1384

سانگ یانگ

موسو دنده ای 3200

1384 195000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
چانگان CS35 سایپا 1394

چانگان

CS35 سایپا اتوماتیک

1394 193000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان موجود
سانگ یانگ موسو 1386

سانگ یانگ

موسو دنده‌ای 2300

1386 185000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1383

سانگ یانگ

موسو اتوماتیک 3200

1383 185000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
جیلی امگرند X7 2014

جیلی

امگرند X7 اتوماتیک

2014 180000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1385

سانگ یانگ

موسو دنده‌ای 2300

1385 175000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1382

سانگ یانگ

موسو اتوماتیک 3200

1382 175000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1383

سانگ یانگ

موسو دنده ای 3200

1383 170000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود
سانگ یانگ موسو 1384

سانگ یانگ

موسو دنده‌ای 2300

1384 165000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...