فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
بی ام و X4 2017

بی ام و

X4 7 رادار، اتوپارک، هوک برقی، bsi دوساله،فول شرکتی

2017 2180000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود
بی ام و X4 2017

بی ام و

X4 7 رادار، اتوپارک، هوک برقی،فول وارداتی

2017 2150000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود
بی ام و X4 2016

بی ام و

X4 28 فول شرکتی

2016 1980000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود
بی ام و X4 2016

بی ام و

X4 28 فول وارداتی

2016 1950000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود
بی ام و X6 2013

بی ام و

X6 50 فول

2013 1900000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود
بی ام و X4 2016

بی ام و

X4 28 نیمه فول وارداتی

2016 1870000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود
بی ام و X4 2015

بی ام و

X4 28 فول شرکتی

2015 1820000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود
بی ام و X4 2015

بی ام و

X4 28 فول وارداتی

2015 1790000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود
بی ام و X6 2013

بی ام و

X6 50 نیمه فول

2013 1750000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود
بی ام و X4 2015

بی ام و

X4 28 نیمه فول وارداتی

2015 1700000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...