فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • ون
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
نیسان پاترول چهار درب 1382

نیسان

پاترول چهار درب دنده ای

1382 116000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
نیسان پاترول دو درب 1381

نیسان

پاترول دو درب دنده ای

1381 115000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
نیسان پاترول چهار درب 1381

نیسان

پاترول چهار درب دنده ای

1381 114000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
نیسان پاترول دو درب 1380

نیسان

پاترول دو درب دنده ای

1380 113000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
نیسان پاترول چهار درب 1380

نیسان

پاترول چهار درب دنده ای

1380 112000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
نیسان پاترول چهار درب 1376

نیسان

پاترول چهار درب دنده ای

1376 112000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
نیسان پاترول دو درب 1379

نیسان

پاترول دو درب دنده ای

1379 111000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
نیسان پاترول چهار درب 1379

نیسان

پاترول چهار درب دنده ای

1379 110000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
نیسان پاترول چهار درب 1375

نیسان

پاترول چهار درب دنده ای

1375 109000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
نیسان پاترول دو درب 1378

نیسان

پاترول دو درب دنده ای

1378 109000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...