فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • ون
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ایران خودرو RD 1385

ایران خودرو

RD RDI

1385 30000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو پیکان 1382

ایران خودرو

پیکان دنده ای

1382 30000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو پیکان 1381

ایران خودرو

پیکان دنده ای

1381 28500000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو RD 1384

ایران خودرو

RD RDI

1384 28000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو RD 1383

ایران خودرو

RD RDI

1383 26000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو پیکان 1380

ایران خودرو

پیکان دنده ای

1380 26000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو RD 1382

ایران خودرو

RD RDI

1382 24000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو RD 1382

ایران خودرو

RD معمولی

1382 23000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو پیکان 1379

ایران خودرو

پیکان دنده ای

1379 23000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو RD 1381

ایران خودرو

RD معمولی

1381 22000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...