فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • ون
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ایران خودرو پیکان 1370

ایران خودرو

پیکان دنده ای

1370 12000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو پیکان 1371

ایران خودرو

پیکان دنده ای

1371 13000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو پیکان 1372

ایران خودرو

پیکان دنده ای

1372 14000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو پیکان 1373

ایران خودرو

پیکان دنده ای

1373 15000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود
ایران خودرو پیکان 1374

ایران خودرو

پیکان دنده ای

1374 16500000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ایران خودرو RD 1382

ایران خودرو

RD معمولی

1382 23000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو RD 1380

ایران خودرو

RD معمولی

1380 21000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو RD 1381

ایران خودرو

RD معمولی

1381 22000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو RD 1382

ایران خودرو

RD RDI

1382 24000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو RD 1384

ایران خودرو

RD RDI

1384 28000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ایران خودرو پژو 206 1380

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 1

1380 67000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1380

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1380 72000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1381

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1381 75000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 405 1385

ایران خودرو

پژو 405 Glx

1385 69000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 405 1386

ایران خودرو

پژو 405 Glx

1386 74000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ایران خودرو پژو 206 1383

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1383 83000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1384

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1384 87000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1386

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1386 98000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1387

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1387 102000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1391

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1391 125000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ام جی ام جی 3 2014

ام جی

ام جی 3 اتوماتیک

2014 240000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
2500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1399

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1399 193000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1399

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 5

1399 247000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1398

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 5 نیمه فول

1398 219000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1398

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2 فول

1398 184000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
1500000 تومان ناموجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه

آئودی

Q5 فول شرکتی با پکیج s-line

2016 2800000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
10000000 تومان نا موجود

آئودی

TT کوپه فول

2007 950000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
5000000 تومان نا موجود

آئودی

TT کوپه فول

2008 1100000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
6000000 تومان نا موجود

آئودی

TT کوپه فول

2006 900000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
5000000 تومان نا موجود

آلفارومئو

4C فول

2015 3200000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
10000000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...