فیلترها:

با پولم چه ماشینی بخرم؟

از: میلیون تومان تا میلیون تومان

شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • شاسی بلند
  • هاچبک
  • وانت
  • کروک
  • کوپه
عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ایران خودرو RD 1382

ایران خودرو

RD معمولی

1382 17000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان نا موجود
ایران خودرو RD 1380

ایران خودرو

RD معمولی

1380 15000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان نا موجود
ایران خودرو RD 1381

ایران خودرو

RD معمولی

1381 16000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان نا موجود
ایران خودرو RD 1382

ایران خودرو

RD RDI

1382 18000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان نا موجود
ایران خودرو RD 1383

ایران خودرو

RD RDI

1383 19000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان نا موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ایران خودرو RD 1384

ایران خودرو

RD RDI

1384 21000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان ناموجود
ایران خودرو RD 1385

ایران خودرو

RD RDI

1385 23000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان ناموجود
ایران خودرو Roa 1385

ایران خودرو

Roa دنده ای

1385 27000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان ناموجود
ایران خودرو Roa 1387

ایران خودرو

Roa دنده ای

1387 31000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان ناموجود
ایران خودرو Roa 1386

ایران خودرو

Roa دنده ای

1386 29000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
100000 تومان ناموجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ایران خودرو پژو 206 1386

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1386 52000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1387

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1387 55000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1391

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1391 69000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1390

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1390 65000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1388

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1388 58000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان ناموجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ایران خودرو پژو 206 1398

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2 فول

1398 99000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1398

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2 نیمه فول

1398 94000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1394

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 5 نیمه فول

1394 83000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1395

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 5 نیمه فول

1395 88000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان ناموجود
ایران خودرو پژو 206 1397

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2

1397 90000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
120000 تومان ناموجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
ام جی ام جی 3 2014

ام جی

ام جی 3 اتوماتیک

2014 150000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان ناموجود
ام جی ام جی 3 2015

ام جی

ام جی 3 اتوماتیک

2015 160000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان ناموجود
ام جی ام جی 350 2013

ام جی

ام جی 350 اتوماتیک

2013 185000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان ناموجود
ام جی ام جی 350 2014

ام جی

ام جی 350 اتوماتیک

2014 198000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان ناموجود
ام جی ام جی 550 2011

ام جی

ام جی 550 اتوماتیک

2011 190000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
200000 تومان ناموجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

عکس سازنده مدل سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه

آئودی

Q5 فول شرکتی با پکیج s-line

2016 1350000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود

آئودی

TT کوپه فول

2007 560000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود

آلفارومئو

4C فول

2015 1800000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
400000 تومان نا موجود

آلفارومئو

4C (limited (launch edition

2015 1950000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
500000 تومان نا موجود

آلفارومئو

جولیتا فول

2013 450000000 ۱۵
۷.۲
۰ ضعیف
250000 تومان موجود

کارشناسی خودرو

کارشناسی تخصصی خودرو در محل
بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...