محمد جواد شفیعی

شرکت لیفان موتورز یکی از تاثیرگذارترین شرکت‌های خودروساز در کشور چین است. این برند نامی شناخته‌شده در بازار

فهرست مطالب