پاسخ ها

  • 1. نصب لاستيک تيوبلس، بسيار ساده تر است. 2. استفاده از آن، موجب کاهش وزن خودرو مي شود. 3. تعداد قطعات کمتر و تعمير آنها ساده تر است. 4. افزايش تعادل جانبي بر سر پيچها و در هنگام دور زدن - به دليل کمتر بودن ارتفاع در مقطع لاستيک - از دیگر مزایای این سیستم است.

    نوشته شده در 1395/02/25


پاسخ دهید!