پاسخ ها

  • رانندگی در شب و در زمانی که نور چراغ خودروهای پشت سری - به طور متناوب - بر روی چشمان شما می تابد، میتواند تمرکز شما را بر هم بزند و باعث بروز حوادث و خطراتی شود. در خودروهای آپشن دار جدید، آینه ها به طور خودکار تیره می شوند تا بازتاب نور را به حداقل برسانند.

    نوشته شده در 1395/02/25


پاسخ دهید!