پاسخ ها

  • ترمز ABS یک سیستم الکترونیکی است که به وسیله سنسورهای داخلی خود، قفل شدن چرخها را - در هنگام ترمزهای شدید - از قبل پیش بینی می کند. این سیستم با شل و سفت کردن ترمز ها در صدم ثانیه ( مثلا 60 بار در ثانیه) از قفل شدن چرخ ها جلوگیری و حداکثر چسبندگی را ایجاد می کند

    نوشته شده در 1395/02/25


پاسخ دهید!