پاسخ ها

  • سیستم هدایتگر یا راهبری ( Navigation System ) به وسیله نقشه موجود در حافظه خود، موقعیت جغرافیایی اتومبیل را دقیقا مشخص می کند و توسط یک نمایشگر بزرگ - که در کنسول میانی قرار دارد - راننده را از سریع ترین و نزدیکترین مسیر ممکن، مطلع می کند.

    نوشته شده در 1395/02/25


پاسخ دهید!