خانه » استارتاپ‌

برچسب: استارتاپ‌

اخبار خودرو

اولین سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ در مرحله میداستیج وسومین راند جذب سرمایه همراه مکانیک همزمان شد!

محمد رحیمیان
اولین سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ در مرحله میداستیج وسومین راند جذب سرمایه همراه مکانیک همزمان شد! با سرمایه‌گذاری روی استارتاپ همراه مکانیک،
همراه مکانیک مطمئن بخرید، آسان بفروشید