خدمات تخصصی برای کرولا 2007,GLI دنده‌ای

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

فروش سفارشی خودرو تویوتا کرولا,2007 GLI دنده‌ای

فروش خودرو بدون دغدغه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله بادلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند

هزینه فروش سفارشی:
رایگان!
اطلاعات بیشتر

آپشن‌های قابل نصب بر روی این خودرو

مشاهده تمام آپشن ها

خرید سفارشی خودرو تویوتا کرولا,2007 GLI دنده‌ای

جستجو،یافتن،کارشناسی و معرفی نمودن خودرو توسط همراه مکانیک
تضمین یافتن خودرو به قیمت مصرف ‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت 7 روز کاری

هزینه خرید سفارشی:
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

تعویض روغن و سرویس دوره ای تویوتا کرولا,2007 GLI دنده‌ای

میزان کارکرد (کلیومتر):
۷,۰۰۰
هزینه:
۱۹۴,۰۰۰ تومان
درخواست تعویض روغن و سرویس دوره ای

کارشناسی خودرو تویوتا کرولا,2007 GLI دنده‌ای در محل

بررسی دقیق 150 نقطه از خودرو، بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی ‌شده
قیمت ‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی ‌شده
حضور در محل 30 دقیقه پس از تماس

هزینه کارشناسی خودرو:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه کارشناسی خودرو + تنظیم قولنامه:
۲۳۰,۰۰۰ تومان
درخواست کارشناسی خودرو در محل

نمایشگاه خودروهای آماده فروش

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ نقره ای 144000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 249,600,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 144000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 251,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 144000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,800,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 236,600,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 236,600,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 236,600,000
بیشتر ...
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 236,600,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 249,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 243,800,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 237,700,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 243,800,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 249,400,000
 تویوتا , کرولا, 2007

قیمت کرولا مدل 2007

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 248,700,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: