خدمات تخصصی برای پراید نسیم 1387,-

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

فروش سفارشی خودرو سایپا پراید نسیم,1387 -

فروش خودرو بدون دغدغه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله بادلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند

هزینه فروش سفارشی:
رایگان!
اطلاعات بیشتر

آپشن‌های قابل نصب بر روی این خودرو

مشاهده تمام آپشن ها

خرید سفارشی خودرو سایپا پراید نسیم,1387 -

جستجو،یافتن،کارشناسی و معرفی نمودن خودرو توسط همراه مکانیک
تضمین یافتن خودرو به قیمت مصرف ‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت 7 روز کاری

هزینه خرید سفارشی:
۵۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

تعویض روغن و سرویس دوره ای سایپا پراید نسیم,1387 -

میزان کارکرد (کلیومتر):
۶,۰۰۰
هزینه:
۷۳,۰۰۰ تومان
درخواست تعویض روغن و سرویس دوره ای

کارشناسی خودرو سایپا پراید نسیم,1387 - در محل

بررسی دقیق 150 نقطه از خودرو، بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی ‌شده
قیمت ‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی ‌شده
حضور در محل 30 دقیقه پس از تماس

هزینه کارشناسی خودرو:
۱۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه کارشناسی خودرو + تنظیم قولنامه:
۱۳۰,۰۰۰ تومان
درخواست کارشناسی خودرو در محل

نمایشگاه خودروهای آماده فروش

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ مشکی 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 قطعه 1 22,300,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ مشکی 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 23,100,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ مشکی 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 23,700,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ مشکی 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,550,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,700,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 250000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 24,700,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 250000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 25,400,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 250000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 24,600,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 250000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 25,400,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 250000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 26,250,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 250000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,750,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 202000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 24,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 202000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 23,350,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 202000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 24,000,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: