خدمات تخصصی برای پراید 141 1389,SX

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

فروش سفارشی خودرو سایپا پراید 141,1389 SX

فروش خودرو بدون دغدغه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله بادلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند

هزینه فروش سفارشی:
رایگان!
اطلاعات بیشتر

آپشن‌های قابل نصب بر روی این خودرو

مشاهده تمام آپشن ها

خرید سفارشی خودرو سایپا پراید 141,1389 SX

جستجو،یافتن،کارشناسی و معرفی نمودن خودرو توسط همراه مکانیک
تضمین یافتن خودرو به قیمت مصرف ‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت 7 روز کاری

هزینه خرید سفارشی:
۴۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

تعویض روغن و سرویس دوره ای سایپا پراید 141,1389 SX

میزان کارکرد (کلیومتر):
۶,۰۰۰
هزینه:
۷۳,۰۰۰ تومان
درخواست تعویض روغن و سرویس دوره ای

کارشناسی خودرو سایپا پراید 141,1389 SX در محل

بررسی دقیق 150 نقطه از خودرو، بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی ‌شده
قیمت ‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی ‌شده
حضور در محل 30 دقیقه پس از تماس

هزینه کارشناسی خودرو:
۱۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه کارشناسی خودرو + تنظیم قولنامه:
۱۳۰,۰۰۰ تومان
درخواست کارشناسی خودرو در محل

نمایشگاه خودروهای آماده فروش

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 28,300,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 27,900,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 29,000,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

سایر رنگها 250000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 20,850,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 21,450,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 21,700,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 21,450,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 21,750,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 21,850,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 21,750,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 21,700,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 21,850,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 22,500,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 8 23,000,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: