تصاویرپراید 132 90,SL

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 25,700,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 26,450,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 26,450,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,950,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,700,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ بژ 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,700,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,850,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: