خدمات تخصصی برای پیکاپ دو کابین 1384,-

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

فروش سفارشی خودرو نیسان پیکاپ دو کابین,1384 -

فروش خودرو بدون دغدغه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله بادلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند

هزینه فروش سفارشی:
رایگان!
اطلاعات بیشتر

آپشن‌های قابل نصب بر روی این خودرو

مشاهده تمام آپشن ها

خرید سفارشی خودرو نیسان پیکاپ دو کابین,1384 -

جستجو،یافتن،کارشناسی و معرفی نمودن خودرو توسط همراه مکانیک
تضمین یافتن خودرو به قیمت مصرف ‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت 7 روز کاری

هزینه خرید سفارشی:
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

تعویض روغن و سرویس دوره ای نیسان پیکاپ دو کابین,1384 -

میزان کارکرد (کلیومتر):
۶,۰۰۰
هزینه:
۷۴,۰۰۰ تومان
درخواست تعویض روغن و سرویس دوره ای

کارشناسی خودرو نیسان پیکاپ دو کابین,1384 - در محل

بررسی دقیق 150 نقطه از خودرو، بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی ‌شده
قیمت ‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی ‌شده
حضور در محل 30 دقیقه پس از تماس

هزینه کارشناسی خودرو:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه کارشناسی خودرو + تنظیم قولنامه:
۲۳۰,۰۰۰ تومان
درخواست کارشناسی خودرو در محل

نمایشگاه خودروهای آماده فروش

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 141,400,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 290000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 126,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 290000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 130,900,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 131,300,000
بیشتر ...
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 131,300,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 135,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 135,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 131,300,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ خاکستری 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 134,500,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 135,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 131,400,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 135,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,800,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: