خدمات تخصصی برای ماکسیما 1388,اتومات

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

فروش سفارشی خودرو نیسان ماکسیما,1388 اتومات

فروش خودرو بدون دغدغه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله بادلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند

هزینه فروش سفارشی:
رایگان!
اطلاعات بیشتر

آپشن‌های قابل نصب بر روی این خودرو

مشاهده تمام آپشن ها

خرید سفارشی خودرو نیسان ماکسیما,1388 اتومات

جستجو،یافتن،کارشناسی و معرفی نمودن خودرو توسط همراه مکانیک
تضمین یافتن خودرو به قیمت مصرف ‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت 7 روز کاری

هزینه خرید سفارشی:
۸۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

تعویض روغن و سرویس دوره ای نیسان ماکسیما,1388 اتومات

میزان کارکرد (کلیومتر):
۷,۰۰۰
هزینه:
۲۰۱,۰۰۰ تومان
درخواست تعویض روغن و سرویس دوره ای

کارشناسی خودرو نیسان ماکسیما,1388 اتومات در محل

بررسی دقیق 150 نقطه از خودرو، بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی ‌شده
قیمت ‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی ‌شده
حضور در محل 30 دقیقه پس از تماس

هزینه کارشناسی خودرو:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه کارشناسی خودرو + تنظیم قولنامه:
۲۳۰,۰۰۰ تومان
درخواست کارشناسی خودرو در محل

نمایشگاه خودروهای آماده فروش

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ مشکی 200000 ندارد یک سال سالم قطعه 2 230,300,000
بیشتر ...
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ مشکی 200000 ندارد یک سال سالم قطعه 1 234,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ مشکی 200000 ندارد یک سال سالم سالم 238,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ مشکی 200000 ندارد یک سال سالم سالم 238,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ مشکی 200000 ندارد ندارد سالم سالم 238,200,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 239,200,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 239,200,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 239,200,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,000,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: