خدمات تخصصی برای لیفان 620 1392,1800

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

فروش سفارشی خودرو لیفان لیفان 620,1392 1800

فروش خودرو بدون دغدغه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله بادلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند

هزینه فروش سفارشی:
رایگان!
اطلاعات بیشتر

آپشن‌های قابل نصب بر روی این خودرو

مشاهده تمام آپشن ها

خرید سفارشی خودرو لیفان لیفان 620,1392 1800

جستجو،یافتن،کارشناسی و معرفی نمودن خودرو توسط همراه مکانیک
تضمین یافتن خودرو به قیمت مصرف ‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت 7 روز کاری

هزینه خرید سفارشی:
۴۵۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

تعویض روغن و سرویس دوره ای لیفان لیفان 620,1392 1800

میزان کارکرد (کلیومتر):
۷,۰۰۰
هزینه:
۱۳۰,۰۰۰ تومان
درخواست تعویض روغن و سرویس دوره ای

کارشناسی خودرو لیفان لیفان 620,1392 1800 در محل

بررسی دقیق 150 نقطه از خودرو، بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی ‌شده
قیمت ‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی ‌شده
حضور در محل 30 دقیقه پس از تماس

هزینه کارشناسی خودرو:
۱۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه کارشناسی خودرو + تنظیم قولنامه:
۱۸۰,۰۰۰ تومان
درخواست کارشناسی خودرو در محل

نمایشگاه خودروهای آماده فروش

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 71,400,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 72,800,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 71,400,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 72,800,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 71,400,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

سایر رنگها 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 70,200,000
بیشتر ...
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ خاکستری 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 71,700,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ بژ 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 70,900,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ نقره ای 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 72,200,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 71,400,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 72,800,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 71,400,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 72,800,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,300,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: