خدمات تخصصی برای سراتو 2010,2000 وارداتی

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

فروش سفارشی خودرو کیا سراتو,2010 2000 وارداتی

فروش خودرو بدون دغدغه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله بادلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند

هزینه فروش سفارشی:
رایگان!
اطلاعات بیشتر

آپشن‌های قابل نصب بر روی این خودرو

مشاهده تمام آپشن ها

خرید سفارشی خودرو کیا سراتو,2010 2000 وارداتی

جستجو،یافتن،کارشناسی و معرفی نمودن خودرو توسط همراه مکانیک
تضمین یافتن خودرو به قیمت مصرف ‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت 7 روز کاری

هزینه خرید سفارشی:
۸۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

تعویض روغن و سرویس دوره ای کیا سراتو,2010 2000 وارداتی

میزان کارکرد (کلیومتر):
۷,۰۰۰
هزینه:
۱۹۶,۰۰۰ تومان
درخواست تعویض روغن و سرویس دوره ای

کارشناسی خودرو کیا سراتو,2010 2000 وارداتی در محل

بررسی دقیق 150 نقطه از خودرو، بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی ‌شده
قیمت ‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی ‌شده
حضور در محل 30 دقیقه پس از تماس

هزینه کارشناسی خودرو:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه کارشناسی خودرو + تنظیم قولنامه:
۲۳۰,۰۰۰ تومان
درخواست کارشناسی خودرو در محل

نمایشگاه خودروهای آماده فروش

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,000,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 2 155,000,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 162,200,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 166,600,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 171,100,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,500,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,000,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 160,500,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 166,800,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 171,300,000
بیشتر ...
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,000,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,000,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,300,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,000,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,300,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,500,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,000,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,500,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,300,000
 کیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,300,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: