تصاویردنا 93,-

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 2 قطعه 9 69,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 1 قطعه 9 71,700,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 9 73,600,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 10 71,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 11 70,300,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 10 73,200,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 9 75,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 8 76,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 7 78,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 6 79,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 5 80,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 4 82,600,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: