خدمات تخصصی برای سانتافه 2016,دو دیفرانسیل، فول ایربگ، سقف پانوراما، 5گرمکن 2سردکن، کیلس استارتر، صندوق برقی، اتوپارک، موتور GDi - شرکتی

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

فروش سفارشی خودرو هیوندای سانتافه,2016 دو دیفرانسیل، فول ایربگ، سقف پانوراما، 5گرمکن 2سردکن، کیلس استارتر، صندوق برقی، اتوپارک، موتور GDi - شرکتی

فروش خودرو بدون دغدغه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله بادلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند

هزینه فروش سفارشی:
رایگان!
اطلاعات بیشتر

خرید سفارشی خودرو هیوندای سانتافه,2016 دو دیفرانسیل، فول ایربگ، سقف پانوراما، 5گرمکن 2سردکن، کیلس استارتر، صندوق برقی، اتوپارک، موتور GDi - شرکتی

جستجو،یافتن،کارشناسی و معرفی نمودن خودرو توسط همراه مکانیک
تضمین یافتن خودرو به قیمت مصرف ‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت 7 روز کاری

هزینه خرید سفارشی:
۶۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

تعویض روغن و سرویس دوره ای هیوندای سانتافه,2016 دو دیفرانسیل، فول ایربگ، سقف پانوراما، 5گرمکن 2سردکن، کیلس استارتر، صندوق برقی، اتوپارک، موتور GDi - شرکتی

میزان کارکرد (کلیومتر):
هزینه:
درخواست تعویض روغن و سرویس دوره ای

کارشناسی خودرو هیوندای سانتافه,2016 دو دیفرانسیل، فول ایربگ، سقف پانوراما، 5گرمکن 2سردکن، کیلس استارتر، صندوق برقی، اتوپارک، موتور GDi - شرکتی در محل

بررسی دقیق 150 نقطه از خودرو، بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی ‌شده
قیمت ‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی ‌شده
حضور در محل 30 دقیقه پس از تماس

هزینه کارشناسی خودرو:
۳۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه کارشناسی خودرو + تنظیم قولنامه:
۳۳۰,۰۰۰ تومان
درخواست کارشناسی خودرو در محل

نمایشگاه خودروهای آماده فروش

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 855,300,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 855,300,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,200,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 822,000,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 821,800,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 821,800,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 753,500,000
بیشتر ...
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 753,500,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 765,100,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 753,500,000
 هیوندای , سانتافه, 2016

قیمت سانتافه مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 771,600,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: