خدمات تخصصی برای سیلو 1383,-

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری

از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

فروش سفارشی خودرو دوو سیلو,1383 -

فروش خودرو بدون دغدغه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله بادلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند

هزینه فروش سفارشی:
رایگان!
اطلاعات بیشتر

آپشن‌های قابل نصب بر روی این خودرو

مشاهده تمام آپشن ها

خرید سفارشی خودرو دوو سیلو,1383 -

جستجو،یافتن،کارشناسی و معرفی نمودن خودرو توسط همراه مکانیک
تضمین یافتن خودرو به قیمت مصرف ‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت 7 روز کاری

هزینه خرید سفارشی:
۶۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

تعویض روغن و سرویس دوره ای دوو سیلو,1383 -

میزان کارکرد (کلیومتر):
۶,۰۰۰
هزینه:
۸۰,۰۰۰ تومان
درخواست تعویض روغن و سرویس دوره ای

کارشناسی خودرو دوو سیلو,1383 - در محل

بررسی دقیق 150 نقطه از خودرو، بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی ‌شده
قیمت ‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی ‌شده
حضور در محل 30 دقیقه پس از تماس

هزینه کارشناسی خودرو:
۱۲۰,۰۰۰ تومان
هزینه کارشناسی خودرو + تنظیم قولنامه:
۱۵۰,۰۰۰ تومان
درخواست کارشناسی خودرو در محل

نمایشگاه خودروهای آماده فروش

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 31,200,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 32,100,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 32,100,000
بیشتر ...
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 45000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,900,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,500,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

سایر رنگها 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,600,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ مشکی 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ خاکستری 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,100,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ بژ 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,700,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ نقره ای 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,000,000
 دوو , سیلو, 1383

قیمت سیلو مدل 1383

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,500,000

قیمت خودرو

کارشناسی خودرو فروش خودرو سفارشی خرید خودرو کارشناسی شده
قیمت کارشناسی: