فیلترها:

  با پولم چه ماشینی بخرم؟

  از: میلیون تومان تا میلیون تومان

  شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • کوپه
  • وانت
  • هاچبک
  • شاسی بلند
  جستجوهای رایج:
  نتایج جستجو:
  عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
  عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
  نیسان ماکسیما 1386

  ماکسیما اتومات

  ۱۳۸۶۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰۹.۶
  ۱۴
  ۰ ضعیف
  200000 تومانموجود
  نیسان ماکسیما 1387

  ماکسیما دنده‌ای

  ۱۳۸۷۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰۸.۴
  ۱۲.۳
  ۰ ضعیف
  200000 تومانموجود
  نیسان رونیز 1386

  رونیز -

  ۱۳۸۶۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵.۲
  ۱۴.۷
  ۰ خوب
  200000 تومانموجود
  نیسان ماکسیما 1385

  ماکسیما اتومات

  ۱۳۸۵۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰۹.۶
  ۱۴
  ۰ ضعیف
  200000 تومانموجود
  نیسان رونیز 1385

  رونیز -

  ۱۳۸۵۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵.۲
  ۱۴.۷
  ۰ خوب
  200000 تومانموجود
  نیسان ماکسیما 1386

  ماکسیما دنده‌ای

  ۱۳۸۶۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸.۴
  ۱۲.۳
  ۰ ضعیف
  200000 تومانموجود
  نیسان ماکسیما 1384

  ماکسیما اتومات

  ۱۳۸۴۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰۹.۶
  ۱۴
  ۰ ضعیف
  200000 تومانموجود
  نیسان رونیز 1384

  رونیز -

  ۱۳۸۴۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵.۲
  ۱۴.۷
  ۰ خوب
  200000 تومانموجود
  نیسان رونیز 1383

  رونیز -

  ۱۳۸۳۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵.۲
  ۱۴.۷
  ۰ خوب
  200000 تومانموجود
  نیسان ماکسیما 1383

  ماکسیما اتومات

  ۱۳۸۳۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹.۶
  ۱۴
  ۰ ضعیف
  200000 تومانموجود

  کارشناسی خودرو

  کارشناسی تخصصی خودرو در محل
  بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

  بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...