فیلترها:

  با پولم چه ماشینی بخرم؟

  از: میلیون تومان تا میلیون تومان

  شکل بدنه

  • همه
  • سدان
  • کوپه
  • وانت
  • هاچبک
  • شاسی بلند
  جستجوهای رایج:
  نتایج جستجو:
  عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
  عکس سازنده مدل خودرو سال قیمت (تومان) شکل بدنه شتاب مصرف افت قیمت سال اول سهولت معامله کارشناسی نمایشگاه
  مزدا مزدا 3 1389

  مزدا 3 تیپ 3

  ۱۳۸۹۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹.۲
  ۹.۸
  ۰ بد
  200000 تومانموجود
  مزدا مزدا 3 1388

  مزدا 3 تیپ 3

  ۱۳۸۸۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹.۲
  ۹.۸
  ۰ بد
  200000 تومانموجود
  مزدا مزدا 3 1389

  مزدا 3 تیپ 2

  ۱۳۸۹۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹.۲
  ۹.۸
  ۰ بد
  200000 تومانموجود
  مزدا مزدا 3 1388

  مزدا 3 تیپ 2

  ۱۳۸۸۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۹.۲
  ۹.۸
  ۰ بد
  200000 تومانموجود
  مزدا مزدا 3 1387

  مزدا 3 تیپ 3

  ۱۳۸۷۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۹.۲
  ۹.۸
  ۰ بد
  200000 تومانموجود
  مزدا مزدا 2 1392

  مزدا 2

  ۱۳۹۲۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲
  ۸.۱
  ۰ بد
  200000 تومانناموجود
  مزدا مزدا 3 1389

  مزدا 3 تیپ 1

  ۱۳۸۹۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹.۲
  ۹.۸
  ۰ بد
  200000 تومانموجود
  مزدا مزدا 3 1386

  مزدا 3 تیپ 3

  ۱۳۸۶۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰۹.۲
  ۹.۸
  ۰ بد
  200000 تومانموجود
  مزدا مزدا 3 1387

  مزدا 3 تیپ 2

  ۱۳۸۷۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹.۲
  ۹.۸
  ۰ بد
  200000 تومانموجود
  مزدا مزدا 2 1391

  مزدا 2

  ۱۳۹۱۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲
  ۸.۱
  ۰ بد
  200000 تومانناموجود

  کارشناسی خودرو

  کارشناسی تخصصی خودرو در محل
  بیش از ۱۲,۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده

  بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...