محاسبه قیمت خودروی دست دوم
  
گزارش  <%# Eval("report_type") %> <%# Eval("make_name") %> <%# Eval("simple_name") %> <%# Eval("tip_name") %> <%# Eval("year") %>

گزارش کارشناسی ايران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۳۹۰

در خودروی کارشناسی شده در قسمت بدنه، کاپوت، درب جلو سمت شاگرد، گلگیر جلو سمت راننده، گلگیر جلو سمت شاگرد و رکاب ها هر دو سمت تعویض بوده و درب عقب سمت شاگرد، ستون جلو سمت راننده، گلگیر عقب سمت راننده و گلگیر عقب سمت شاگرد رنگ شدگی دارند. در قسمت فنی مشکل کمپرس روغن موتور، روغن ریزی، کارکرد موتور و د...