مشاهده هزینه و ثبت سفارش خودرو

گزارش خرید سفارشی هیوندای سوناتا فول شرکتی 2009

همراه مکانیک با توجه به قرارداد خرید سفارشی خودروی هیوندای سوناتا NF با مشتری،توانست خودروی مورد نظر را با شرایط بدون رنگ و ظرف مدت شش روز کاری پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری معرفی کند.

گزارش خرید سفارشی سایپا کیا ریو مونتاژ - 1389

شرکت همراه مکانیک طبق قرارداد خرید سفارشی خودروی کیا ریو مونتاژ با مشتری،توانست خودروی مورد نظر را با شرایط بدنه بدون رنگ و ظرف مدت دو روز کاری درمحدوده قیمت کارشناسی پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری معرفی نماید.

گزارش خرید سفارشی ایران خودرو پژو 206 صندوق‌دار V9 1389

شرکت همراه مکانیک طبق قرار داد خرید سفارشی خودروی پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل 89 با مشتری توانست خودروی مذکور را ظرف مدت پنج روز کاری پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری معرفی کند.

گزارش خرید سفارشی ایران خودرو سورن Elx 1394

همراه مکانیک طبق قرارداد خرید سفارشی خودروی سمند سورن Elx Ef7 با مشتری،توانست خودروی مورد نظر را با شرایط بدون رنگ ظرف مدت یک روز کاری پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری معرفی نماید.

گزارش خرید سفارشی لیفان X60 کرمان موتور دنده‌ای 1393

شرکت همراه مکانیک با توجه به قرار داد خرید سفارشی خودروی لیفان x60 دنده ای با مشتری،توانست خودروی مورد نظر را با شرایط بدون رنگ و ظرف مدت یک روز کاری پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری ازائه دهد.

گزارش خرید سفارشی تویوتا یاریس فول شرکتی 2015

برطبق قرارداد خرید سفارشی خودروی تویوتا یاریس صندوقدار مدل 2015 با مشتری،شرکت همراه مکانیک توانست خودروی مذکور را ظرف مدت یک روز پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری معرفی نماید.

گزارش خرید سفارشی مرسدس بنز کلاس C 200 فول 2012

شرکت همراه مکانیک طبق قرارداد خرید سفارشی خودروی مرسدس بنز c200 فول بامشتری،توانست خودروی مورد نظر را با بدنه بدون رنگ و تعویضی درمحدوده قیمت کارشناسی پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری معرفی نماید.

گزارش خرید سفارشی پارس خودرو پارس تندر - 1393

باتوجه به شرایط خودروی پارس تندرمدل 93پیداشده سپس کارشناسی و به خریدار معرفی گردید.خودروی فوق در کمتر از سه روز کاری توسط همراه مکانیک به مشتری معرفی گردید

گزارش خرید سفارشی كیا اسپورتیج 2400 فول وارداتی 2013

برطبق قرارداد خرید سفارشی خودروی کیا اسپورتیج با مشتری،شرکت همراه مکانیک توانست خودروی مورد نظر را باشرایط بدون رنگ،در محدوده قیمت کارشناسی پیدا کرده،کارشناسی و به او معرفی نماید.

گزارش خرید سفارشی سایپا کیا ریو مونتاژ - 1390

شرکت همراه مکانیک طبق قرارداد خرید سفارشی خودروی کیا ریو توانست خودروی مورد نظر را باشرایط بدون رنگ و فقط دارای چند نقطه صافکاری بدون رنگ بدنه،درمحدوده قیمت کارشناسی پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری معرفی نماید.