محاسبه قیمت خودروی دست دوم
  
گزارش  <%# Eval("report_type") %> <%# Eval("make_name") %> <%# Eval("simple_name") %> <%# Eval("tip_name") %> <%# Eval("year") %>

گزارش خرید سفارشی خودرو سایپا کیا ریو مونتاژ - ۱۳۸۹

شرکت همراه مکانیک طبق قرارداد خرید سفارشی خودروی کیا ریو مونتاژ با مشتری،توانست خودروی مورد نظر را با شرایط بدنه بدون رنگ و ظرف مدت دو روز کاری درمحدوده قیمت کارشناسی پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری معرفی نماید.
گزارش  <%# Eval("report_type") %> <%# Eval("make_name") %> <%# Eval("simple_name") %> <%# Eval("tip_name") %> <%# Eval("year") %>

گزارش خرید سفارشی خودرو لیفان X۶۰ کرمان موتور دنده‌ای ۱۳۹۳

شرکت همراه مکانیک با توجه به قرار داد خرید سفارشی خودروی لیفان x۶۰ دنده ای با مشتری،توانست خودروی مورد نظر را با شرایط بدون رنگ و ظرف مدت یک روز کاری پیدا کرده،کارشناسی و به مشتری ازائه دهد.