سوزوکی ویتارا دنده‌ای وارداتی

0-
 • سوزوکی
 • دنده‌ای وارداتی
 • سفید
 • سدان
 • دستی
 • -
 • بنزین
 • داخلی
 • ویتارا
 • ۲۰۰۸
 • متالیک
 • -
 • ۵
 • ۴


سوزوکی ویتارا دنده‌ای وارداتی ۲۰۰۸   سوزوکی ویتارا دنده‌ای وارداتی ۲۰۰۸

چکیده گزارش

گزارش های مشابه
به درخواست مشتری در این خودرو دوربین پارک و دی وی دی فابریک نصب گردید

قطعات مورد استفاده

قطعه شرکت شرح عملکرد
دی وی دی فابریک وینکا دی وی دی فابریک همراه با نقشه و راهنمایی صوتی
دوربین پارک پیکسل دوربین پارک دید در شب و ضد آب

آپشن های پیشنهادی

داخلی
کیلس
گرم کن صندلی
صوتی و تصویری
مانیتور پشت سری
ردیاب خودرویی

گزارش تصویریسوزوکی ویتارا دنده‌ای وارداتی ۲۰۰۸


سوزوکی ویتارا دنده‌ای وارداتی ۲۰۰۸


سوزوکی ویتارا دنده‌ای وارداتی ۲۰۰۸


سوزوکی ویتارا دنده‌ای وارداتی ۲۰۰۸


سوزوکی ویتارا دنده‌ای وارداتی ۲۰۰۸


سوزوکی ویتارا دنده‌ای وارداتی ۲۰۰۸